Wie helpt je bedrijf uit de put ?

Dyzo voorziet in een eerste opvang voor ondernemers met een bedrijf dat moeilijke tijden meemaakt. We wijzen op wettelijke mogelijkheden voor bescherming tegen schuldeisers, wegen om de kosten te verminderen, wegen naar krediet. Je kan in vertrouwen en kosteloos overleggen met een medewerker, aan huis, op zitdag in jouw streek, in ons Brussels kantoor. Er is een telefonische hulplijn en advies kan ook per mail.

UNIZO biedt kosteloos 24/24 eerstelijnsadvies via haar Ondernemerslijn op het nummer 0800 20 750 aan haar leden en aan wie lid wil worden. Ook haar project " Ondernemershorizon (pdf, 48 KB)" biedt hulp aan ondernemers in nood, lidmaatschap is niet vereist.

Je eigen boekhouder is meestal goed geplaatst om de analyse van de problemen te maken. Veelal is hij/zij ook in staat om een uitweg te ontwikkelen op maat van je bedrijf, omdat hij/zij dat natuurlijk uitstekend kent via de boekhouding, BTW-administratie en fiscaal advies functies waarvoor je reeds op hem/haar beroep doet. Investeren in een goede relatie met je boekhouder zorgt dus meestal voor een bedrijfszekerder toekomst.

De overheid, via de kamers voor handelsonderzoek, de rechtbanken van koophandel en het agentschap innoveren en ondernemen speelt ook een belangrijke rol van signaalgever, scheidsrechter en van regisseur. Soms waagt de overheid zich ook op het terrein van het individueel advies, maar ze verlaagt ook de financiële drempel voor beroep op externe expertise.

Vijf voor twaalf Menulink: