Schulden afdwingen en afweren

De deurwaarder, partner of tegenstander van de ondernemer ?

Vorderingen die niet betwist worden, maar op een moment komen dat er onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn, pakt een ondernemer best aan door te onderhandelen met de schuldeiser of door liquide middelen vrij te maken.

Het Europees betalingsbevel

Om binnenlandse klanten te dwingen tot betalen kun je vanaf 2/7/2016 het Belgisch dwangbevel inzetten. Voor klanten van buiten België en binnen Europa is er een Europees betalingsbevel.

Kmo's met kredietproblemen kunnen bij twee soorten diensten terecht

1. Kmo's die moeilijkheden ondervinden om aan een nieuw krediet te geraken, kunnen sedert 1 april 2014 terecht bij gewestelijke diensten.

Pagina's