Persoonlijke bijdragen

Achterstallige sociale bijdragen

Zelfstandigen in financiële moeilijkheden kunnen vaak hun sociale bijdragen niet (tijdig) betalen. Maar dat heeft zware gevolgen.

Vrijstelling van sociale bijdragen

Geldigheid: Wat hieronder volgt is geldig voor aanvragen ingediend vanaf 01/01/2015.
 

Bestemming van je betaling bepalen (=de affectatie van de betalingen)

Wat ? Met bestemming wordt bedoeld het gebruiken van de betaling voor het vereffenen van bepaalde kwartaalbijdragen, verhogingen of kosten. M.a.w. jij kiest de bestemming van jouw betaling.

Kwijtschelding van verhogingen aanvragen

Wat ? Wanneer de sociale bijdragen niet (tijdig) zijn betaald, moet het sociaal verzekeringsfonds zoals hierboven uitgelegd dus verhogingen aanrekenen. Het is echter mogelijk om voor de aangerekende verhogingen (3% en 7%) kwijtschelding te verkrijgen.

Betaal minder sociale bijdragen door de ‘gelijkstelling met bijberoep

 Wat?
Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om gevoelig minder sociale bijdragen te betalen als er aan twee voorwaarden is voldaan:
(1) het inkomen op jaarbasis moet onder een bepaalde grens blijven

Pagina's