Kosten beperken

Je zaak bekendmaken : het kan ook kosteloos !

Haalt je zaak onvoldoende omzet en merk je dat je product nauwelijks gekend is ? Reclame maken is dan een voor de hand liggende keuze.

Personeelskosten beperken om het bedrijf te redden

Het bedrijf redden Om de huidige economische en financiële crisis te overleven, vragen steeds meer werkgevers aan hun personeel om iets in te leveren. Bij Agfa Gevaert werken de bedienden bijvoorbeeld tijdelijk 10% minder. De vraag is: wat mag en wat niet?

Wederbeleggingsvergoeding beperkt tot 6 maanden

Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die de kredietverlener (bank of particulier) mag vragen wanneer een kredietnemer zijn krediet vroegtijdig wil terugbetalen.

Veel voorkomende bankpraktijken

Aanvakelijk was er geen beperking  op de wederbeleggingsvergoeding die banken vragen bij vervroegde opzegging van een krediet, met hoge wederbeleggingsvergoedingen als gevolg.

Kostprijs van een ziekenhuisopname

Stel dat je dringend moet geopereerd worden en dat je krap bij kas zit. Ondernemers in moeilijkheden zijn vaak niet in orde met hun ziekteverzekering. Dan is de kostprijs nog belangrijker.

Wat kan je doen om de kosten voor een ziekenhuisopname te beperken ?

Pagina's