Belastingsschulden

Belastingen afbetalen

Nadat je een belastingsaangifte ingediend hebt, laat de belastingen je weten hoeveel je moet betalen en hoe dat berekend is. Het document waarmee de belastingen je dat laten weten heet een aanslagbiljet.

Tijdelijk probleem ? Vraag kwijtschelding van intresten en boeten

Overmacht of onvoorzienbare omstandigheden onafhankelijk van de wil van de zelfstandige ondernemer (brand, overstroming, hinder door werken, faillissement van een grote klant) kunnen leiden tot (tijdelijke) liquiditeitsproblemen.

Fiscale bemiddeling werkt

Sedert 2010 is bij de belastingsdiensten een bemiddelingsdienst aan het werk gegaan.

Je aangifte personenbelasting na faillissement

Probleem Als je op13 juli 2017 je aangifte voor de personenbelasting nog niet indiende ben je te laat. Kan je nog een boete en een belastingverhoging vermijden?

Pagina's