Uitkering voor ondernemers in moeilijkheden - mag het iets meer zijn ?

Tot 1/2/2011 bestond er een crisisuitkering voor zelfstandigen. Het ging om een vervangingsinkomen dat een ondernemer in ernstige financiële moeilijkheden gedurende 6 maanden kon krijgen ten laste van de sociale zekerheid van de zelfstandigen. Een stopzetting van de zaak was toen niet vereist. Dat recht is inmiddels uitgedoofd. Is zo'n sociale voorziening dan overbodig geworden ?

Dyzostandpunt : Logisch is het laten verdwijnen van een inkomenssteun voor ondernemers in zwaar weer niet. De crisis heeft gezorgd voor een verhoging van het aantal ondernemingen in moeilijkheden, vermoedelijk met zo'n 20%, maar vóór de crisis waren er ondernemingen in moeilijkheden en na de crisis zullen er ongetwijfeld nog 10.000den ondernemers in moeilijkheden zijn. Het argument dat de crisismaatregelen voor de werknemers ook wegvallen gaat in dit geval niet op. Voor werknemers is er al decennia een vervangingsinkomen bij werkverlies, loonbescherming, ontslagbescherming enzovoort. Voor ondernemers die vechten voor het voortbestaan van hun zaak is er na het wegvallen van de crisisuitkering nog bitter weinig steun. Hen kansen geven om hun zaak te redden is ook in het belang van werknemers, klanten, leveranciers en de overheid. Hen voortaan in de kou laten staan getuigt van gering inzicht in de ware noden van de ondernemers.

Reeds in september 2008, nog voor de crisis, lanceerde UNIZO in overleg met Dyzo, een voorstel voor een verruiming van de sociale zekerheidsuitkeringen tot de groep van de ondernemers in moeilijkheden. Begin 2012 ondersteunde Dyzo mee met tal van andere organisaties een reeks voorstellen om meer te doen voor ondernemers in moeilijkheden.

Zowel de inmiddels afgeschafte crisisuitkering als de uitbreiding van het overbruggingsrecht tot gevallen van gedwongen stopzetting zonder faling zijn (waren) immers voor verbetering vatbaar. Deze voorzieningen bereiken totnogtoe onvoldoende hun doelgroep en laten nog andere noodlijdende zelfstandigen in de kou staan. De uitbreiding vanaf 1/1/17 (tot gedwongen stopzetting wegens economische redenen) is zeer welkom, maar nog te beperkt in tijd en te streng in haar toelatingsvoorwaarden. In budgettair krappe tijden moeten harde keuzes gemaakt worden, maar waar de nood zo hoog is als bij sommige zelfstandigen past een hogere prioriteit in de verdeling van de inderdaad schaarse middelen.

Vijf voor twaalf Menulink: