Faillissement

Over failliet gaan en zijn gevolgen

Wel of niet failliet ?

Je faillissementsdossier in het Centraal Register Solvabiliteit

Van elk faillissement wordt er een faillissementsdossier bijgehouden.

Het oude systeem

Waar zal ik wonen na faling ?

Als het huis waar je woont van jou is en je bent persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het faillissement, dan zal de curator dat huis verkopen en moet je dus een nieuwe woonst zoeken.

Insolventiewet 2018

Op 23 december 2016 keurde de Federale Ministerraad boek XX van het Wetboek Economisch Recht goed. Na het advies bij de Raad van State zou dit boek voorjaar 2017 ingediend kunnen worden bij het Parlement.