Seminarie: Wanneer heeft de bank genoeg?

Banken zijn voor alle bedrijven een cruciale partner. Wanneer er moeilijkheden opduiken in het bedrijf, hebben de banken in de praktijk stevig de touwtjes in handen: contractuele clausules, de wet financiële zekerheden, borgstellingen, hypotheken,…

In deze opleiding worden alle aspecten van de relatie bank - bedrijven in moeilijkheden onder de loep genomen.

 

Programma:

  • De handelswijze van banken ten aanzien van schuldenaren

  • Onverantwoorde kredietverlening: wanneer wel en niet

  • Wat kunnen banken (niet) doen tijdens de WCO (wet continuïteit ondernemingen)

  • Bancaire schulden bij faillissementen: aandachtspunten

  • Funding Loss (wederbeleggingsvergoeding): verleden en heden na de wetswijziging en de rechtspraak van het Hof van Cassatie

  • Opzeg van kredieten: modaliteiten,…

  • Compensatie van rekeningen

  • Borgstellingen, hypotheken en zekerheden

  • Intresten: wanneer en hoe  berekend

 

Praktisch: waar, wanneer en hoe

Dinsdag 12 december tussen 20u en 22u: “Holiday Inn Gent expo” - Maaltekouter 3 – 9051 Gent

Onthaal met koffie,… vanaf 19u30; opleiding tussen 20u en 22u.

Deelname kost 95€/persoon (slides, gratis parking,… inbegrepen). Inschrijven kan enkel online via onderstaand inschrijvingsformulier

Er worden attesten permanente vorming OVB/IAB/BIBF uitgereikt.

 

Lesgever

Meester Bert Bekaert is advocaat-vennoot bij Everest Law (www.everest-law.be) en verbonden aan de balie van Gent. Hij wordt door de Rechtbank van Koophandel regelmatig aangesteld als curator en vereffenaar.

Hij is vooral actief in ondernemingsrecht, insolventierecht, boekhoudrecht en is een veel gevraagd spreker over de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO).

 

Een organisatie van:  

 

met de steun van:

 

 

 

 

Waar en wanneer: Dinsdag 12 december tussen 20u en 22u: “Holiday Inn Gent expo” - Maaltekouter 3 – 9051 Gent