Seminarie 1 Jaar IOS-PROCEDURE (HET BELGISCH BETALINGSBEVEL)

Ondernemingen hebben sinds juli 2016 meer mogelijkheden om op te treden tegen slechte betalers. Dankzij de nieuwe procedure voor de inning van onbetwiste geldschulden is het mogelijk onbetwiste facturen zonder vonnis in te vorderen. Nu 1 jaar verder is het tijd om terug te blikken op dit instrument: wat werkt goed en waar zitten de eventuele pijnpunten?

Verneem er alles van op ons seminarie op donderdag 14/09/17, waar de advocatuur, magistratuur en gerechtsdeurwaarders in debat gaan over ‘1 jaar IOS-procedure’.

Programma:

13:30-14:30: De IOS-procedure door de bril van de gerechtsdeurwaarder

 • Het platform van de gerechtsdeurwaarders (CROS)
 • De wisselwerking advocaat-gerechtsdeurwaarder
 • Resultaten 1 jaar CROS
   

14:30-15:30 : De IOS-procedure door de bril van de advocaat

 • Toepassingsgebied en voorwaarden: evoluties in de rechtspraak
 • De rol van de advocaat, de rechtbank en de gerechtsdeurwaarder in de procedure
 • De verhouding met de andere invorderingsmethoden (summiere procedure om betaling te bekomen, het ‘Europees betalingsbevel’, de procedure ten gronde voor de rechtbank …)
   

Locatie:

 • Brussels Expo (heizel) > Paleis 3, 2de verdiep > Room 321

  Belgiëplein 1, 1020 Brussel

  Parkeren kan aan parking B of T, vlot bereikbaar met wagen en openbaar vervoer (metrolijn 6)

Sprekers:

Het is een interactief seminarie: de drie sprekers gaan in debat met elkaar. Het publiek kan vragen stellen aan de sprekers.

 • Meester Roeland Moeyersons, advocaat aan de balie van Brussel & vennoot bij ‘van Cutsem-Wittamer-Marnef & Partners’
 • Dhr. Jacques Maes, afdelingsvoorzitter van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdelingen Mechelen en Turnhout
 • Dhr. Tom Ryken, jurist bij het juridisch maatschappelijk kenniscentrum voor gerechtsdeurwaarders

Inschrijving en prijs:

Deze opleiding richt zich op juridische beroepen (gerechtsdeurwaarders, advocatuur, magistratuur, bedrijfsjuristen,…) met voldoende voorkennis. Gerechtsdeurwaarders kunnen deze opleiding gratis volgen en dienen zich in te schrijven via www.sam-tes.be. Advocaten, bedrijfsjuristen,… betalen 95 € (incl. powerpoint & modelformulieren) en dienen zich onderaan deze pagina in te schrijven.

Attesten:

Attest permanente beroepsvorming voor OVB in aanvraag.

Organisatie

 

Met medewerking van