Opleiding: 'Deblokkereren gezondheidszorgen'

Kiezen tussen eten of tandpijn ?

Helaas zijn er duizenden zelfstandigen die hun dokter of ziekenhuisopname volledig zelf moeten betalen. Hun ziekenfonds weigert tussen te komen omdat hun sociale bijdragen niet of onvolledig betaald werden. Het gaat meestal om ondernemers met geringe inkomsten en/of schulden die uit de hand lopen. Een slechte gezondheid verslechtert nog meer. Levensnoodzakelijke zorgen zijn ontoegankelijk. Ouders zien hun kinderen onbeschermd tegen ziekte. Een nakende geboorte wordt een dik probleem. Bitterheid en uitzichtloosheid zijn hun deel. Ze kloppen op tal van deuren, vaak tevergeefs. Ook dit is België, anno 2017, ondanks haar laagdrempelige gezondheidszorg op topniveau.

Een opdracht voor iedereen

Dyzo timmert al 30 jaar aan deze weg. Geleidelijk ontdekten we een reeks weinig gekende oplossingen – naast gewoon betalen - om zelfstandigen terug in orde te brengen. Maar die kennis zit nog teveel bij enkele medewerkers. Elke Dyzo-medewerker zou in staat moeten zijn om dringende eerste hulp te bieden bij dergelijke wantoestanden.

De expert vertrekt

Pol Vermoere zet zich al sedert 1982 in voor de verbeterde toegang tot sociale rechten van zelfstandigen. Hij kwam voor hen op voor de arbeidsgerechten, in de federale regering, als stichter van Tussenstap en als staflid van Dyzo. Deze sociale zekerheidsspecialist van Dyzo gaat in september 2019 met pensioen. Hoog tijd dus om expertise door te geven. Hij zet je op weg naar simpele oplossingen en laat je proeven van het betere werk. Na deze opleiding zul je weten wat er allemaal mogelijk is en wat je moet weten om daaruit een keuze te maken. Het is immers mogelijk om iedereen binnen 120 minuten de principes van de eerste hulp bij sociale ongevallen bij te brengen.

Waar & wanneer

Dyzo verwacht je op 15/01/2018 in de Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, lokaal 1.21 tussen 13u en 15u.

De opleiding is kosteloos, maar voorbehouden voor personen die uitgenodigd zijn. Inschrijving is verplicht.

Schrijf je in met onderstaand formulier: