Jouw bedrijf gaat failliet - fiscale gevolgen

De faillietverklaring van een bedrijf veroorzaakt meestal verliezen voor de ondernemer die dat bedrijf leidde of bezat. Die verliezen kan de ondernemer soms voor een stuk terugwinnen door een vermindering van zijn toekomstige belastingen. Dat veronderstelt natuurlijk dat er belastbare inkomsten zijn na een faillissement, wat helaas niet altijd het geval is. Bovendien vergt een juiste fiscale aangifte gespecialiseerde kennis waardoor de tussenkomst van een boekhouder wenselijk blijft, zelfs als je geen zelfstandige meer bent. Dyzo geeft je toch deze info zodat je kunt inschatten welk belang inspanningen op dit vlak kunnen hebben.

Verschillende mogelijkheden kunnen zich voordoen. Dyzo bespreekt ze hierna zo kort en zo eenvoudig mogelijk.

1. De failliet verklaarde zaak was een eenmanszaak, een VOF (vennootschap onder firma) of een GCV (gewone commanditaire vennootschap). In die zaak was je zaakvoerder of werkende beheerder.

Als je situatie overeenkomt met het vermelde onder 1., ben je onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van het faillissement. Vaak wordt je ook ten persoonlijke titel failliet verklaard. Je fiscaal aftrekbare verliezen bestaan uit je betalingen aan de curator en uit inbeslagnames op je privé-goederen. Er is 1 beperking : de schulden in het faillissement moeten aangegaan zijn om je beroep te kunnen uitoefenen. De verliezen zijn aftrekbaar in de fiscale rubriek "kosten gedragen na stopzetting". Enig rekenwerk zal nodig zijn om het aftrekbare bedrag te bepalen.

 

2. De failliet verklaarde zaak was een BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), een CVBA of CVOA (Coöperatieve vennootschap respectievelijk met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid) of een NV (naamloze vennootschap). In die vennootschap was jij zaakvoerder of bestuurder.

Als jouw situatie overeenkomt met het vermelde onder 2, kan je in principe niet aangesproken worden voor schulden uit het faillissement. Maar dat kan wel als je je persoonlijk borg stelde voor de schulden van de vennootschap. Banken eisen meestal zo'n borg, verhuurders van cafés ook, grote leveranciers eerder uitzonderlijk. Daarnaast kan de rechtbank een aansprakelijkheid opleggen. De betaling van dergelijke schulden is aftrekbaar onder de fiscale rubriek "betalingen en kosten gedaan of gedragen na stopzetting". Voorwaarde is dat je inkomsten kreeg uit de vennootschap in kwestie.

 

3. De failliet verklaarde zaak was een BVBA (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), een CVBA (Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) of een NV (naamloze vennootschap). In die vennootschap was jij vennoot. Of je was stille vennoot in een failliete GCV (gewone commanditaire vennootschap).

Als jouw situatie overeenkomt met het vermelde onder 3, kan je in principe niet aangesproken worden voor schulden uit het faillissement. Maar dat kan wel als je je persoonlijk borg stelde voor de schulden van de vennootschap. Banken eisen meestal zo'n borg, verhuurders van cafés ook, grote leveranciers eerder uitzonderlijk. Je kan daarnaast ook vrijwillig een of meerdere schulden uit het faillissement betalen. De betaling van dergelijke schulden is aftrekbaar onder de fiscale rubriek "betalingen en kosten gedaan of gedragen na stopzetting". Voorwaarde is dat je inkomsten kreeg uit de vennootschap in kwestie.

 

4. De failliet verklaarde vennootschap was een CVOA (coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid). In die vennootschap was je vennoot. Anders dan de zaakvoerder, moet de vennoot van dergelijke vennootschap de schulden in het faillissement wèl betalen. De betaling van dergelijke schulden is aftrekbaar onder de fiscale rubriek "betalingen en kosten gedaan of gedragen na stopzetting". Voorwaarde is dat je inkomsten kreeg uit de vennootschap in kwestie.

 

Herstarten Menulink: