Financiering

Hoe krijg ik een bankrekening na mijn faillissement ?

Door je faillissement of doordat je voorheen al achterstallig was bij het betalen van leningen kan je geseind staan als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt. Je bank kan de klassieke bankrekening waarmee je in het rood kan gaan daarom weigeren, maar een basisbankdienst moet je wel aangeboden worden, als je voldoet aan de voorwaarden. Een faillissement waarbij je goede trouw aanvaard werd geeft je immers recht op deze basisdienst. Frauduleuze faillissementen zijn gelukkig zeldzaam.

Is een lening mogelijk als je (ooit) failliet ging ?

Bij het beantwoorden van die vraag moet je rekening houden met twee elementen:

Wederbeleggingsvergoeding beperkt (update 17/1/2014)

Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die de kredietverlener (bank of particulier) mag vragen wanneer een kredietnemer zijn krediet vroegtijdig wil terugbetalen. Zonder wettelijke beperking loopt die vaak op tot 30% of meer van het vervroegd terugbetaalde kapitaal.
 

Moet een bank (abnormaal veel) winst maken bij ondernemers die met de rug tegen de muur staan ? update 24/4/2013

In het jaarverslag van het KeFiK 2012 trekt de kredietbemiddelaar de aandacht op de wederbeleggingsvergoeding die banken vragen bij vervroegde opzegging van een krediet. Het kenniscentrum voor financiering van KMO acht die vergoeding niet in verhouding tot de economische kost van de bank.

Actueel : aantal kredietaanvragen daalt, de weigeringsgraad ook (geplaatst 22/9/14)

De kwartaalbarometer van Febelfin, de vereniging van Belgische banken, bevat twee interessante feiten over de kredietsituatie in het tweede kwartaal 2014.

  1. Er zijn minder kredietaanvragen dan vroeger, deels door het economische klimaat. Kmo's zijn voorzichtiger geworden om te investeren. 
  2. De weigeringsgraad is verbeterd.

Volgende pijnpunten zijn gebleven :

Pagina's