Financiering

Hoe krijg ik een bankrekening na mijn faillissement ?

Door je faillissement of doordat je voorheen al achterstallig was bij het betalen van leningen kan je geseind staan als iemand die onbetrouwbaar is als het op betalen aankomt.

Is een lening mogelijk als je (ooit) failliet ging ?

Bij het beantwoorden van die vraag moet je rekening houden met twee elementen:

Wederbeleggingsvergoeding beperkt tot 6 maanden

Een wederbeleggingsvergoeding is de vergoeding die de kredietverlener (bank of particulier) mag vragen wanneer een kredietnemer zijn krediet vroegtijdig wil terugbetalen.

Moet een bank (abnormaal veel) winst maken bij ondernemers die met de rug tegen de muur staan ?

In het jaarverslag van het KeFiK 2012 trekt de kredietbemiddelaar de aandacht op de wederbeleggingsvergoeding die banken vragen bij vervroegde opzegging van een krediet. Het kenniscentrum voor financiering van KMO achtte die vergoeding niet in verhouding tot de economische kost van de bank.

Actueel : aantal kredietaanvragen daalt, de weigeringsgraad ook (geplaatst 22/9/14)

De kwartaalbarometer van Febelfin, de vereniging van Belgische banken, bevat twee interessante feiten over de kredietsituatie in het tweede kwartaal 2014.

Pagina's