Insolventiewet 2018

Het wetsontwerp boek XX van het Wetboek Economisch Recht is in behandeling in het federale Parlement. Het meest opvallende hier is dat de Wet op de Continuïteit van de ondernemingen en de Faillissementswet voortaan ook van toepassing worden voor vrije beroepers. Daarnaast wordt ook een nieuwe definitie van een vrije beroeper gelanceerd.

De Federatie Vrije Beroepen heeft in de nieuwe regelgeving een aangepaste benadering bekomen:

  • Zo voorziet de wet onder meer extra aandacht voor het beroepsgeheim.
  • Bovendien wordt bij dossiers van vrije beroepers een extra medecurator voorzien, die zelf een vrije beroeper moet zijn.
  • Ook rechters in handelzaken – vrije beroepers zullen in de nieuwe procedure een plaats krijgen.

De Federatie organiseerde in samenwerking met Dyzo in mei en juni 2017 opleidingssessies. Eminente sprekers behandelden er vanuit hun specifieke invalshoek de nieuwe regeling. De impact van de nieuwe wetgeving op de deontologische codes kreeg bijzondere aandacht.

Er zouden ook wijzigingen komen die elke ondernemer aangaan :

  • De nieuwe insolventiewet is niet langer alleen van toepassing op handelaars. De wet betreft alle ondernemers. Er zijn meer ondernemers dan er handelaars zijn. De vrije beroepen zijn een belangrijke nieuwe groep die betrokken is, maar bijvoorbeeld ook kinderdagverblijven en landbouwers zijn ondernemers en vallen onder de nieuwe wet.
  • Het idee van een stil faillissement is eerst opgevoerd en daarna weer afgevoerd.
  • De verschoonbaarheid zou vervangen worden door het begrip schuldkwijtschelding. Dit zou nog meer dat nu het geval is, een algemeen principe worden.

Doorgaans goed gëinformeerde bronnen laten weten dat de nieuwe wet pas van kracht zou worden vanaf 1/5/2018. Er is dus nog veel voorbehoud bij bovenstaande informatie.

Raadpleeg de site van het parlement voor de huidige stand van zaken.

Failliet Menulink: