De Vlaamse zorgpremie

Iedere Vlaming ouder dan 26 jaar moet ieder jaar 50 euro betalen aan een zorgkas. Er komen zware boetes bovenop als je dat bedrag niet betaalt en de zorgkas stuurt gerechtsdeurwaarders op pad om die betaling af te dwingen. Wil je meer weten over de tarieven, de kassen en de daaraan verbonden rechten, volg onderstaande link. Wat niet veel Vlamingen weten is volgende uitzondering op die premieplicht. Je moet geen Vlaamse zorgpremie betalen als je gerechtelijk beschemd wordt tegen je schuldeisers door :

  1. collectieve schuldenregeling
  2. persoonlijk faillissement 

De premievrijstelling geldt zolang de collectieve schuldenregeling loopt of het faillissement openstaat. Een faillissement staat open zodra er een vonnis van faillietverklaring is. Het wordt gesloten door een tweede vonnis. De tijd tussen die twee vonnissen ligt nergens vast. Het gemiddelde bij Dyzo-klanten is 2 jaar.

Actie vereist :

 Als je persoonlijk failliet bent of in een collectieve schuldenregeling zit, stuur dan wel een attest (kopie van het vonnis) naar jouw zorgkas. Die kas wordt niet automatisch op de hoogte gebracht van de collectieve schuldenregeling of het faillissement waardoor jij recht krijgt op premievrijstelling.

Failliet Menulink: