Curator

Ken je curator

De curator neemt de leiding van de failliete onderneming over van de gefailleerde. Hij werkt in opdracht van de rechtbank met regels die wettelijk vastliggen. Zijn opdracht is gericht op de vereffening van de zaak en de betaling van de schulden met de opbrengst daarvan.

Hoe reageren wanneer de curator uit de bocht gaat?

Dyzo hoort af en toe wel eens een klacht over een curator. Dit is ook verstaanbaar : een ondernemer staat niet graag zijn leidende positie af aan een vreemde, en afscheid nemen van een levenswerk zoals een eigen zaak, dat is moeilijk te aanvaarden.

Wanneer de curator ten onrechte loonbeslag oplegt?

Wanneer loonbeslag wordt gelegd dan behoudt u steeds een minimumbedrag van uw loon. Het betreft het onbeslagbaar deel. De hoogte van het onbeslagbaar bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten uwen laste.

Bodemsanering na faillissement - protocol curatoren - OVAM

Bodemsanering en faillissement. Het lijken op het eerste zicht twee thema’s die met elkaar weinig of geen uitstaans hebben. Toch is er een verband.