Events & Opleidingen

Seminarie Deficitaire Vereffening Vennootschappen

De deficitaire vereffening als alternatief voor het faillissement

Juridische helpdesk

Dyzo organiseert elke woensdag tussen 9u en 12u en tussen 14u en 16u een juridische helpdesk. Concreet betekent dat dat u op een betalend telefoonnummer terecht kunt voor eerstelijnsadvies over juridische problemen.

Opleiding lokale welzijnswerkers

Wil je in jouw team een opleiding inrichten over een thema dat verband houdt met ondernemers in moeilijkheden ? Dit verhoogt de efficiëntie van een sociale dienst in de behandeling van vragen van ondernemers in moeilijkheden.

Mislukken verdient meer waardering

Dyzo bestrijdt het stigmatiseren ondernemers die kleerscheuren opgelopen hebben bij een gevecht voor hun economisch project. Dyzo staat voor individuele begeleiding.

Evaluatie opleiding tips en tricks OCMW-Dyzo-Syntra

U volgde een opleiding gegeven door Dyzo in samenwerking met Syntra Vlaanderen over tips en tricks om ondernemers in moeilijkheden beter te helpen.

Pagina's