Events & Opleidingen

Seminarie: Fiscale bemiddeling

Steeds meer burgers (zowel natuurlijke personen als vennootschappen) kunnen hun belastingen niet (volledig) betalen of komen in conflict met de fiscus. In 2010 werd de fiscale bemiddelingsdienst opgericht, maar deze dienst is tot op heden nog niet bij iedereen bekend.

Seminarie: Wanneer heeft de bank genoeg?

Banken zijn voor alle bedrijven een cruciale partner. Wanneer er moeilijkheden opduiken in het bedrijf, hebben de banken in de praktijk stevig de touwtjes in handen: contractuele clausules, de wet financiële zekerheden, borgstellingen, hypotheken,…

Werknemer wordt overnemer

Nogal wat ondernemers kloppen aan bij Dyzo voor advies bij het einde van hun zaak. Overname door een werknemer is een van de vele mogelijkheden, en ze verdient ook uw aandacht

Opleiding lokale welzijnswerkers

Wil je in jouw team een opleiding inrichten over een thema dat verband houdt met ondernemers in moeilijkheden ? Dit verhoogt de efficiëntie van een sociale dienst in de behandeling van vragen van ondernemers in moeilijkheden.

Pagina's